Liên kết
TRANG CHỦ

Khai giảng Tin học B - tháng 10/2014 (17/9/2014)
Lớp tháng 10/2014, đầu học kỳ cuối ở UEH
C
ấp tốc, Tối 2,3,4,5,6, khai giảng 06/10/2014, phòng B101, 18h-20h15
Tối 2,4,6, khai giảng 13/10/2014, phòng B101, 18h-20h15
Tối 3,5,7, khai giảng 14/10/2014, phòng B101, 18h-20h15
Chiều T7, Chiều CN, khai giảng 11/10/2014, phòng B101, từ 14h-16h30
Sáng T7, Sáng CN, khai giảng 11/10/2014, phòng B101, từ 8h-10h30

Thông báo kết quả thi B (Word-Excel-Nâng cao) ngày 24/08/2014 (4/9/2014)

Thông báo kết quả thi B (Word-Excel-Nâng cao) ngày 10/08/2014 (3/9/2014)

Thông báo kết quả thi B (Word-Excel-Nâng cao) ngày 20/07/2014 (4/8/2014)

Thông báo kết quả thi B (Word-Excel-Nâng cao) ngày 29/06/2014 (14/7/2014)

Khai giảng Tin học B - tháng 9/2014 (9/7/2014)
Lớp tháng 9/2014, đầu học kỳ cuối ở UEH
Cấp tốc Tối 2,3,4,5,6 khai giảng 15/09/2014, phòng B101, 18h-20h15
Tối 2,4,6, khai giảng 15/09/2014, phòng B101, 18h-20h15
Tối 3,5,7, khai giảng 16/09/2014, phòng B101, 18h-20h15
Chiều T7, Chiều CN, khai giảng 11/10/2014, phòng B101, từ 14h-16h30
Sáng T7, Sáng CN, khai giảng 11/10/2014, phòng B101, từ 8h-10h30

Kết quả thi AB ngày 22/06/2014 (1/7/2014)

Kết quả thi chứng chỉ B ngày 15/06/2014 (1/7/2014)

Kết quả thi chứng chỉ B ngày 18/05/2014 (17/6/2014)

Thông báo kết quả thi B (Word-Excel-Nâng cao) ngày 20/04/2014 (5/5/2014)


Trang : 1  |  2  |  3  |  4  |  5

[+] Khai giảng Tin học B - tháng 10/2014
[+] Thông báo kết quả thi B (Word-Excel-Nâng cao) ngày 24/08/2014
[+] Thông báo kết quả thi B (Word-Excel-Nâng cao) ngày 10/08/2014
[+] Thông báo kết quả thi B (Word-Excel-Nâng cao) ngày 20/07/2014
[+] Thông báo kết quả thi B (Word-Excel-Nâng cao) ngày 29/06/2014Bản quyền thuộc về Trung Tâm Tin Học Kinh Tế - Trường ĐH Kinh Tế TP.HCM
Địa chỉ: 17 Phạm Ngọc Thạch, P6, Q3, TP.HCM - 279 Nguyễn Tri Phương, P5, Q10, TP.HCM
Điện thoại: 08.38237735 - 08.38223809 - 08. 3974217. Email: thkt@ueh.edu.vn. Website: www.thkt.ueh.edu.vn